Söker ni en pålitlig samarbetspartner? Välj oss!

Några av våra tjänster är:

Montage / byte av tilluftsventiler i fönster och vägg
Montage / byte av frånluftsventilation
Montage / byte / justering / rengöring av fönsterbänksventiler
Montage / byte av spisfläktar / volymkåpor / filter
Tätning / justering av fönster

Kundens tid är viktig... även för oss!

Vi fäster därför stor vikt vid planering, avisering och återkoppling.
För oss är det självklart med varsam nyckelhantering.
Vi lovar bara det vi kan hålla och har stor respekt för att vi arbetar i någons hem.
Vid behov utför vi provmontage. Vi kan även närvara vid bostadsrättsföreningens styrelsemöte för information om så önskas.

Borrat i fönsterbåge för montage av ventil. Utegaller monterat på fönsterbågens utsida.  
Ventil monterad på fönsterbågens insida Ljuddämpare och utegaller monterat på fönsterbågens utsida.  
Ibland har någon varit före oss…
Då kan vi rätta till det med montage
av blindventil och borra upp nytt i
fönsterbågen.
Pilen visar mellanrum för persiennbeslag.
Här är också ett exempel på ett mindre
lyckat resultat av tidigare montage.
Vi gör om och gör rätt!

 

Vårt behandlingsrum