Ett axplock av alla uppdrag vi har utfört

Brf Torshallen

Torsvikssvängen 30 och 32 Lidingö
Montage av tilluftsventiler

HSB Brf Framåt

Lövlundsvägen 25 A-C Nynäshamn
Montage av tilluftsventiler
Byte av frånluftsdon
Justering av fönster

Internationalen KB

Blanchegatan 16 Stockholm Montage av tilluftsventiler Byte av frånluftsdon Montage av inspektionsluckor

Botkyrkabyggen

Grytstigen 2 – 28 Storvreten Stenvägen 13 – 15 Storvreten Tätning av fönster

Brf Vargen 7

Sveavägen 39 Stockholm
Montage av tilluftsventiler
Byte av frånluftsdon

Riksbyggen

Vintrosagatan 50 – 56 Hagsätra
Montage av tilluftsventiler
Byte av frånluftsdon

Här hittar du en lista med fler referenser som pdf

Vi har haft nöjet att samarbeta med

hsb hsb hsb hsb hsb