Nyttiga länkar om du vill veta mer

www.boverket.se
På boverkets hemsida kan ni läsa om obligatiorisk ventilationskontroll (OVK) samt checklista för ventilation.


www.svenskventilation.se
Här finns information om ventilation.